Grado en Comunicación y Periodismo Audiovisuales

Docencia

Enseñanza Curso Asignatura

Investigación

Grupo de investigación: Grup de recerca en transformacions en els mitjans audiovisuals i les seves implicacions en el desenvolupament polític, cultural i social