Grau en Comunicació i Periodisme Audiovisuals

Accés

Més informació sobre la preinscripció i l’accés als estudis la trobareu a: Generalitat de Catalunya - Departament d'Economia i Coneixement-Coneixement:  Universitats i Recerca

 • Perfil d'ingrés

El perfil d'ingrés propi de la titulació és el d'una persona que reuneixi les següents característiques:

- Interès per aquest entorn i, especialment, pels productes audiovisuals.

- Sensibilitat cap al coneixement cultural en general.

- Capacitat de treball en grup i inquietud per conèixer i investigar les matèries d'estudi que integren el pla formatiu.

- Capacitat per relacionar-se i comunicar-se amb els altres.

- Esperit crític i capacitat d'autocrítica.

- Capacitat de comprensió, interpretació i projecció professional.

- Capacitat de síntesi, d'atenció i d'esforç.

- Creativitat i imaginació.

- Coneixements bàsics previs d'anglès.

El Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC) és l'òrgan de coordinació del sistema universitari de Catalunya i de consulta i assessorament del Govern de la Generalitat de Catalunya en matèria d'universitats. Integra representants de totes les universitats públiques i privades de Catalunya.

La coordinació dels processos d'accés i admissió a la universitat és una prioritat estratègica del CIC, mitjançant el qual es pretén garantir que l'accés a la universitat de l'estudiantat que prové del batxillerat i major de 25 anys respecti els principis de publicitat, igualtat, mèrit i capacitat, així com garantir la igualtat d'oportunitats en l'assignació dels estudiants als estudis universitaris que ofereixen les universitats.

La Universitat de Lleida (UdL) ha desenvolupat un programa d’orientació i tutoria universitària (Néstor). El seu objectiu és donar suport a l'estudiantat en el seu procés de formació integral a través de l'orientació personal, acadèmica i professional, perquè pugui prendre decisions ben fonamentades durant la seva carrera, com a futur professional i com a ciutadà.

Amunt

 • Perfil de sortida (atribucions professionals i/o professió regulada)

Les sortides professionals associades o derivades  específicament de la formació en els estudis de Comunicació i Periodisme Audiovisuals poden agrupar-se en diversos eixos:

1. Director/a, guionista i realitzador/a audiovisual.
2. Periodista en qualsevol tipus de suport o mitjà.
3. Productor/a i gestor/a audiovisual i multimèdia.
4. Dissenyador/a de producció i postproducció visual i sonora.
5. Redactor/a o responsable de premsa o comunicació institucional.
6. Investigador/a, docent i consultor/a en comunicació audiovisual i periodisme.
7. Gestor/a de portals i edició de continguts.
8. Gestor/a de projectes empresarials i de producció en l’àmbit dels mitjans de comunicació i els continguts audiovisual i digitals.

 Amunt

 • Nombre de places ofertes
Grau en Comunicació i Periodisme Audiovisuals
Universitat de Lleida Universitat pública 90 places

Podeu consultar la taula fent clic [aquí]

 • Via d'accés, opció i nota de tall

Els criteris d'accés són els següents:

 1. Estudiants amb PAU i asssimilats
 2. Estudiants amb títol tècnic superior de FP
 3. Estudiants amb estudis estrangers
 4. Titulats universitaris i assimilats
 5. Estudiants amb la prova d’accés + 25 anys
 6. Estudiants més grans de 45 anys

Convalidacions de crèdits ECTS entre estudis de grau de la UdL i Cicles Formatius de Grau Superior. Podeu consultar la taula fent clic [aquí]

 

Grau en Comunicació i Periodisme Audivisuals
Nota de tall (*)  
PAU / CFGS i FP 5.178
Titulats universitaris 5.000
Més grans de 25 anys 5.000
Més grans de 40 i 45 anys 5.000
                     (*) Pot consultar notes de tall de les titulacions de les universitats
catalanes fent clic [aquí]

Amunt

 • Assignatures per millorar la nota d'accés

Llistat d'assignatures ponderables

 • Procediment de preinscripció i admissió

La preinscripció universitària és un sistema coordinat de distribució de l'estudiantat que garantitza la igualtat de condicions en el procés d'ingrés i admissió al primer curs de qualsevol estudi de grau. L'estudiantat interessat en accedir a una titulació de grau a la Universitat de Lleida ha de fer la preinscripció en els terminis que estableix la Generalitat de Catalunya.

La preinscripció s'ha de fer per Internet a l'adreça: https://accesnet.gencat.cat