Grau en Comunicació i Periodisme Audiovisuals

Guies docents de cursos anteriors

Curs 2022-2023

PRIMER CURS
1r SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100028 EXPRESSIÓ AUDIOVISUAL T 6
101956 INTRODUCCIÓ A LES TIC. COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL B 6
101957 ANÀLISI I CREACIÓ DE CONTINGUTS EN XARXA B 6
101958 HISTÒRIA DELS MITJANS DE COMUNICACIÓ DE MASSES T 6
101960 ANGLÈS ORAL I ESCRIT PER ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ T 6
2n SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
101951 INTRODUCCIÓ A LES TIC. PERIODISME B 6
101953 TEORIA DE LA COMUNICACIÓ T 6
101954 FONAMENTS DEL PERIODISME T 6
101955 CASTELLÀ ORAL I ESCRIT PER ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ T 6
101969 INDÚSTRIES CULTURALS B 6
SEGON CURS
1r SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
101959 POLÍTICA, ECONOMIA I SOCIETAT ACTUAL T 6
101961 HISTÒRIA DEL CINEMA T 6
101963 NARRATIVA AUDIOVISUAL B 6
101964 REDACCIÓ PERIODÍSTICA. GÈNERES DESCRIPTIUS B 6
101968 ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓ I DE LA INFORMACIÓ B 6
2n SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
101950 CATALÀ ORAL I ESCRIT PER ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ T 6
101962 SOCIOLOGIA I PSICOLOGIA DE LA COMUNICACIÓ T 6
101965 REDACCIÓ PERIODÍSTICA. GÈNERES INTERPRETATIUS B 6
101966 REALITZACIÓ AUDIOVISUAL B 6
101967 TEORIA I PRÀCTICA DE LA PRODUCCIÓ DE SO I LOCUCIÓ B 6
TERCER CURS
1r SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
101928 RÀDIO B 6
101972 COMUNICACIÓ POLÍTICA I OPINIÓ PÚBLICA B 6
101974 GESTIÓ D'EMPRESES DE COMUNICACIÓ B 6
101975 POSTPRODUCCIÓ AUDIOVISUAL B 6
101983 DISSENY I CREACIÓ MULTIMÈDIA O 6
101986 TEORIA I TÈCNICA DE LA FOTOGRAFIA I DEL FOTOPERIODISME O 6
101990 NARRATIVA INTERACTIVA O 6
101993 PRODUCCIÓ AUDIOVISUAL O 6
2n SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
101935 PUBLICITAT B 6
101970 COMUNICACIÓ CORPORATIVA B 6
101971 DRET I ÈTICA DE LA COMUNICACIÓ I LA INFORMACIÓ B 6
101973 MÈTODES DE RECERCA EN COMUNICACIÓ B 6
101979 GÈNERES I FORMATS PER A INTERNET I NOVES PLATAFORMES O 6
101980 GÈNERES TELEVISIUS O 6
101981 PERIODISME DIGITAL O 6
QUART CURS
1r SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
101934 NOVES TENDÈNCIES A LA TELEVISIÓ I LA CONVERGÈNCIA DIGITAL O 6
101982 ANÀLISI DE LES AUDIÈNCIES O 6
101984 DOCUMENTAL O 6
101985 FICCIÓ AUDIOVISUAL CONTEMPORÀNIA O 6
101987 GESTIÓ DE CONTINGUTS I ANÀLISI D'USOS D'INTERNET O 6
101988 GUIÓ AUDIOVISUAL O 6
101989 INTRODUCCIÓ A LA PROGRAMACIÓ WEB O 6
101991 PERIODISME ESPECIALITZAT. ECONOMIA I POLÍTICA O 6
101992 PERIODISME ESPECIALITZAT. SOCIETAT I CULTURA O 6
101994 PROGRAMES INFORMATIUS PER A LA TELEVISIÓ O 6
101995 TALLER DE CREACIÓ AUDIOVISUAL O 6
101996 TALLER DE CREACIÓ MULTIMÈDIA O 6
101997 TALLER DE CREACIÓ PERIODÍSTICA O 6
2n SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
101977 PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES B 18
INDEFINIDA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
101976 TREBALL DE FI DE GRAU B 6