Grau en Comunicació i Periodisme Audiovisuals

RIZOS JIMENEZ, CARLOS ANGEL

Categoria: ASSOCIAT/ADA T1
Perfil acadèmic: Doctorat
Departament: FILOLOGIA CLÀSSICA, FRANCESA I HISPÀNICA
Email: carlos.rizos@udl.cat

Docència

Ensenyament Curs Assignatura
MU en Identitat Europea Medieval - UdL 1 ELEMENTS DE FILOLOGIA PER A LA INVESTIGACIÓ
MU en Identitat Europea Medieval - UdL 1 TREBALL DE FI DE MÀSTER
Grau en Filologia Hispànica - UdL 1 HISTÒRIA DE LA LLENGUA ESPANYOLA
Grau en Filologia Hispànica - UdL 1 LLENGUA I NORMA
Grau en Comunicació i Periodisme Audiovisuals - UdL 1 CASTELLÀ ORAL I ESCRIT PER ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ
Doble titulació: Grau en Filologia Hispànica i G. Llengües Aplicad. i Trad. 1 HISTÒRIA DE LA LLENGUA ESPANYOLA
Doble titulació: Grau en Filologia Hispànica i G. Llengües Aplicad. i Trad. 1 LLENGUA I NORMA
Doble titulació: Grau en Filol. Cat i Est. Occitans i G. Lle. Aplic. i Tra. 1 LLENGUA CASTELLANA
Doble titulació: Grau en Estudis Anglesos i Grau en Llengües Aplic. i Trad. 1 LLENGUA CASTELLANA
Doble titulació: Grau en Estudis Anglesos i Grau en Llengües Aplic. i Trad. 2 LLENGUA CASTELLANA
MU en Ensenyament d'Espanyol/Català per a Immigrants - UdL LLENGUA I NORMA

Recerca

Tesis Any Direcció
La poesía jesuítica llatina del segle XVIII a Lleida: Miquel Dòria (estudi, edició i traducció de la seva obra) 2016 Matías López López
Toponimia de la Baja Ribagorza Occidental 2001 Vázquez Obrador, Jesús
Publicacions Any Autors Tipus
L'epitafi del 1r Baró de Maials 2021 Rizos Jiménez, Carlos Ángel Article d'investigació
Poesia llatina publicada a Lleida pel jesuïta Francesc López (1648-1696) 2020 Rizos Jiménez, Carlos Ángel Article d'investigació
La verdadera autoría del libro de la viuda de Gustavo A. Bécquer 2020 Rizos Jiménez, Carlos Ángel Article d'investigació
Teatre per fi de curs i fi de segle al Col·legi de Sant Ignasi de Lleida 2019 Carlos Angel Rizos Jimenez Article d'investigació
Toponímia de la Ribagorça. Crònica d'un projecte. 2019 Vázquez, Jesús; Terrado, Xavier; Francino, Glòria;Martín de las Pueblas, Jesús; Rizos, Carlos; Selfa, Moisès. Article d'investigació
L'obra poètica llatina del jesuïta Miquel Dòria (1737-1819): estudi, edició i traducció 2019 Carlos Ángel Rizos Jiménez Llibre d'investigació
Poesia castellana que el Col·legi de Sant Ignasi de Lleida dedicà a l'Església de Betlem (Barcelona) 2018 Carlos Angel Rizos Jimenez Article d'investigació
Magí Morera, traductor de Catul 2017 Carlos Angel Rizos Jimenez, Matías López López Article d'investigació
Representacions teatrals a Lleida a finals del segle XVIII 2016 Carlos Angel Rizos Jimenez Article d'investigació
La poesia jesuítica a l'Arxiu de la Paeria de Lleida 2015 Carlos Angel Rizos Jimenez Article d'investigació
Noms de lloc i de casa d'Alcoletge 2015 Carlos Ángel Rizos Jiménez Llibre d'investigació
El poeta lleidatà Miquel Dòria (S.I.): obra en llatí i perfil biogràfic 2014 Carlos Angel Rizos Jimenez Article d'investigació
Un Bécquer menos conocido: de La hija del poeta a 'les filles del poeta' 2014 Carlos Ángel Rizos Jiménez Llibre d'investigació
La tragedia clásica de Bécquer del Libro de cuentas 2013 Carlos Angel Rizos Jimenez Article d'investigació
Tolba, la antigua Tolous y Cataluña 2012 Carlos Angel Rizos Jimenez Article d'investigació
Del topónimo 'Monzón' 2011 Carlos Angel Rizos Jimenez Article d'investigació
Un epos hagiográfico latino del siglo XVIII dedicado a San Luis Gonzaga 2010 Carlos Angel Rizos Jimenez Article d'investigació
Toponimia de Ribagorza: Municipio de Benavarri (Benabarre) 2009 Carlos Ángel Rizos Jiménez; Moisés Selfa Sastre Llibre d'investigació
Toponimia prerromana en la baja Ribagorza occidental 2008 Carlos Angel Rizos Jimenez Article d'investigació
Toponimia de Ribagorza: Municipio de Graus III (zona de Fantova) 2007 Carlos Ángel Rizos Jiménez Llibre d'investigació
Toponimia de Ribagorza: Municipio de Graus II (zonas de Barasona, Graus y Panillo) 2006 Carlos Ángel Rizos Jiménez Llibre d'investigació
La antroponimia latina (¿romana?) en la Ribagorza a la luz de la toponimia 2006 Carlos Angel Rizos Jimenez Article d'investigació
Toponimia de Ribagorza: Municipio de Graus (zona de Jusseu, Aguilaniu y Torres del Obispo) 2004 Carlos Ángel Rizos Jiménez Llibre d'investigació
De personas y lugares: toponimia de origen antroponímico en la Baja Ribagorza Occidental 2004 Carlos Angel Rizos Jimenez Article d'investigació
Toponimia de Ribagorza: Municipio de Secastilla 2002 Carlos Ángel Rizos Jiménez Llibre d'investigació
Un poema inèdit de Pere Ferrusola 2002 Carlos Angel Rizos Jimenez Article d'investigació
Toponimia de Ribagorza: Municipio de La Puebla de Castro 2001 Carlos Ángel Rizos Jiménez Llibre d'investigació
Rasgos coloquiales en la correspondencia familiar uruguaya entre 1800 y 1840 2000 Carlos Angel Rizos Jimenez Article d'investigació
Nombres de aldea en la baja Ribagorza occidental: estudio histórico-lingüístico 1999 Carlos Angel Rizos Jimenez Article d'investigació
Tractament de la toponímia de la vall inferior de l'Ésera (zona de Graus) en l'Onomasticon Cataloniae a la llum de la documentació 1999 Carlos Angel Rizos Jimenez Article d'investigació
Espigueo por la toponimia mayor del Valle Medio e Inferior del Ésera (Huesca) 1999 Moisés Selfa Sastre, Carlos Ángel Rizos Jiménez Article d'investigació
La recepció de la mort de Lorca a la premsa local de Lleida 1998 Carlos Angel Rizos Jimenez Article d'investigació
Una égloga latina a lo divino del siglo XVIII 1998 Carlos Angel Rizos Jimenez Article d'investigació
Sobre un ensayo de ensayo: Mi primer ensayo de Casta Esteban 1998 Carlos Angel Rizos Jimenez Article d'investigació
Mi primer ensayo, de Casta Esteban 1997 Carlos Angel Rizos Jimenez Article d'investigació