Grau en Comunicació i Periodisme Audiovisuals

MACHETTI VALLVERDU, JULIA

Categoria: ASSOCIAT/ADA T1
Perfil acadèmic: Grau / llicenciatura / enginyeria superior
Departament: FILOLOGIA CLÀSSICA, FRANCESA I HISPÀNICA
Email: julia.machetti@udl.cat

Docència

Ensenyament Curs Assignatura
Grau en Filologia Hispànica 1 INTRODUCCIÓ I HISTÒRIA DE LA LINGÜÍSTICA
Grau en Filologia Hispànica 1 RECURSOS EXPRESSIUS ORALS EN ESPANYOL
Grau en Comunicació i Periodisme Audiovisuals 1 CASTELLÀ ORAL I ESCRIT PER ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ
Doble titulació: G. Filologia Hispànica i G. Llengües Aplicades i Traducció 1 INTRODUCCIÓ I HISTÒRIA DE LA LINGÜÍSTICA
Doble titulació: G. Filologia Hispànica i G. Llengües Aplicades i Traducció 1 RECURSOS EXPRESSIUS ORALS EN ESPANYOL
Doble: G. Filol. Catalana i Estudis Occitans i G. Ll. Aplicades i Traducció 2 TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ ORAL I ESCRITA (CASTELLÀ)
Doble titulació: G. Estudis Anglesos i G. Llengües Aplicades i Traducció 2 TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ ORAL I ESCRITA (CASTELLÀ)
Grau en Filologia Hispànica 4 ESPANYOL COL·LOQUIAL
Grau en Filologia Hispànica 4 LINGÜÍSTICA HISTÒRICA ESPANYOLA
Grau en Filologia Hispànica 4 TREBALL DE FI DE GRAU
Doble titulació: G. Filologia Hispànica i G. Llengües Aplicades i Traducció 4 ESPANYOL COL·LOQUIAL
Doble titulació: G. Filologia Hispànica i G. Llengües Aplicades i Traducció 5 LINGÜÍSTICA HISTÒRICA ESPANYOLA
Doble titulació: G. Filologia Hispànica i G. Llengües Aplicades i Traducció 5 TREBALL DE FI DE GRAU