Grau en Comunicació i Periodisme Audiovisuals

MACHETTI VALLVERDÚ, JÚLIA

Categoria: ASSOCIAT/ADA T1
Perfil acadèmic: Grau / llicenciatura / enginyeria superior
Departament: FILOLOGIA I COMUNICACIÓ
Email: julia.machetti@udl.cat

Docència

Ensenyament Curs Assignatura
Grau en Filologia Hispànica - UdL 1 INTRODUCCIÓ I HISTÒRIA DE LA LINGÜÍSTICA
Grau en Comunicació i Periodisme Audiovisuals - UdL 1 CASTELLÀ ORAL I ESCRIT PER ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ
Doble titulació: Grau en Filologia Hispànica i G. Llengües Aplicad. i Trad. 1 INTRODUCCIÓ I HISTÒRIA DE LA LINGÜÍSTICA
Grau en Filologia Hispànica - UdL 2 LEXICOLOGIA HISPÀNICA
Doble titulació: Grau en Filologia Hispànica i G. Llengües Aplicad. i Trad. 2 LEXICOLOGIA HISPÀNICA